Přeskočit na obsah

Železniční přepravy

Služby a možnosti železniční přepravy

Jednotlivé vozové zásilky (JVZ)

Přeprava nákladu jednotlivými vozy je vhodným řešením pro zákazníka, který požaduje přepravu menšího objemu zboží. Na přepravu těchto vozových zásilek je použit jeden vůz nebo skupina několika železničních vozů (maximálně pěti). Tyto vozy jsou od odesílatele k příjemci dopravovány běžnou vlakotvornou cestou.

To znamená, že jsou na své cestě řazeny postupně v několika vlacích za sebou. Od odesílatele jsou zpravidla svezeny místním (tzv. manipulačním) vlakem do nejbližší seřaďovací stanice. Odtud jsou dále odeslány vlakem dálkovým (tzv. průběžným, případně nákladním expresem) do seřaďovací stanice nejblíže příjemci, a k němu rozvezeny opět místním vlakem.

Tuto službu nabízíme v kooperaci s ČD Cargo jako jediný dopravce v České republice.

Ucelené vlaky

Ucelené vlaky představují nejvýhodnější způsob přepravy pro objemnější zásilky. Jsou řazeny z vozů přepravujících pouze jednu zásilku a jedou přímo od odesílatele k příjemci bez jakýchkoli řadicích prací. Doba jízdy zásilky se tak výrazně zkracuje a díky zjednodušené manipulaci je přeprava ucelenými vlaky podstatně cenově výhodnější.

Jedinou podmínkou pro využití této formy dopravy je tedy dostatečná velikost zásilky, která ucelený vlak naplní. Ucelený vlak může být po domluvě navíc sestaven i ze skupin vozů od více odesílatelů jednomu příjemci nebo obráceně od jednoho odesílatele více příjemcům. Ve spolupráci se zahraničními státními i privátními partnery zajišťujeme přepravu uceleného vlaku po celé Evropě, včetně překládky na široký rozchod kolejí.

Produktové vlaky

Produktové vlaky jsou speciální službou pro přepravu konvenčních vozových zásilek. Přinášejí rychlé a kvalitní spojení s možností doplňování zásilek ve vybraných uzlových stanicích.

Komodity přepravované po železnici

Se specialisty ČD Cargo zajistíme přepravu všeho, co po železnici přepravit lze. Přepravy realizujeme ve vozech ČD Cargo nebo jiných, ale vždy nejvýhodnějších na trhu.