Přeskočit na obsah

Ukrajina – seminář k současným výzvám a trendům v oblasti logistiky

Aktuality

ne 10. června 2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnil seminář s názvem LOGISTIKA – SOUČASNÉ VÝZVY A TRENDY: UKRAJINA, ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA.

Akce byla organizována Ukrajinsko-českou obchodní komorou pod záštitou Ondřeje Lochmana, předsedy podvýboru pro dopravu PSP ČR. Za ČD Cargo Logistics s tématem železničního propojení Ukrajiny se střední Evropou vystoupil Vít Mikolášik, člen představenstva, a Róbert Libák, obchodní manažer. Mezi dalšími prezentujícími byly společnosti NOVA GLOBAL CZ, Interport Košice nebo JUSDA Europe.

Seminář poskytl posluchačům mnoho zajímavých a aktuálních informací. Následná diskuze se týkala například kapacity a stability doby přepravy i ceny. V neposlední řadě akce umožnila výměnu kontaktů, které poslouží dalšímu rozvoji přeprav a obchodních příležitostí Skupiny ČD Cargo.

Hlavní myšlenkou, na které se shodli všichni řečníci, bylo to, že navzdory válce je již nyní nutné zajistit stabilní spojení s Ukrajinou.

Bližší detaily jsou na webu Ukrajinsko-české obchodní komory: https://ukrcham.cz/logistika-soucasne-vyzvy-a-trendy-ukrajina-ceska-republika-evropa/