Přeskočit na obsah

Mimořádné přepravy

Služby a možnosti mimořádné přepravy

Zásilky s nadměrnými rozměry

Zásilky, které jsou dlouhé nebo překračují ložnou míru (PLM), např. velké stroje, zařízení, tramvaje, autobusy apod.

Těžké náklady

Zásilky překračující stanovenou traťovou třídu. Tyto zásilky vyžadují zvláštní technické nebo provozní podmínky a opatření při nakládce a vykládce.

Kolejová vozidla na vlastních kolech

Tento typ přepravy je ideální například pro transport vlaků a lokomotiv na testování, nebo zkoušky. Je výborným řešením pro předání železničních vozů novým klientům.

Komplexní služby

  • Příprava a realizace mimořádných zásilek dle požadavků zákazníka
  • Zkušenosti s přepravami zásilek a výrobků těžkého průmyslu, energetických zařízení, velkoobjemových nádrží, silničních i kolejových vozidel i nadrozměrných kusů
  • Profesionální řešení přeprav pro zákazníka vždy individuálně na míru
  • Zabezpečujeme precizní plánování optimálních železničních tras pro mimořádné přepravy s ohledem na technické možnosti infrastruktury či charakter zboží a posouzení rizik
  • Zajistíme vhodné speciální železniční vozy po celé Evropě
  • Koordinace přeprav s dopravci a správci infrastruktur daných zemí, včetně vyřízení veškerých potřebných povolení
  • Monitoring průběhu přepravy od převzetí po předání zásilky
  • Poskytujeme mimořádné přepravy nejen na železnici, ale i po silnici, vnitrozemských a námořních vodních cestách včetně profesionálních překládek a manipulací
  • Vlastní tým profesionálů s bohatými zkušenostmi, úzká spolupráce se specialisty ČD Cargo