ČD Cargo Logistics spustilo přepravy ukrajinské kukuřice v kontejnerech

Od závěru července probíhají přepravy ukrajinské kukuřice organizované společností ČD Cargo Logistics s využitím tzv. bulk-kontejnerů.

Jde o 30stopé kontejnery konstruované pro přepravy sypkého materiálu, který je nakládán přes násypné otvory vrchem. Vykládka probíhá klapkou v čelní stěně - kontejner je tedy nutno naklonit, což je zpravidla realizováno jeho přeložením na sklopný kontejnerový návěs. Pro tyto přepravy se podařilo zajistit 70 kontejnerů firmy UPLINE CZ, z nichž jsou sestaveny dvě soupravy, 20vozová a 15vozová. Obilí je do kontejnerů překládáno ze širokorozchodných ukrajinských vozů v překladišti u Hanisky pri Košiciach.

Váha: 
0