Přeprava odpadů na sever Čech

Vykládkou 24vozové soupravy vozů Sgns na vlečce Podkrušnohorského technického muzea v Litvínově byla 7. září 2021 završena první přeprava odpadů z jihomoravských obcí postižených v závěru června ničivým tornádem.

Nakládka odpadů probíhala 6. září na vlečce bývalého Dolu Mír v Mikulčicích, odkud byla souprava přes noc dopravena do Mostu a v ranních hodinách na již zmíněnou vlečku.

Železniční doprava byla zvolena jako jednoznačně nejvýhodnější a také nejekologičtější. Vlaky ČD Cargo by tak v uvedené relaci mělo být přepraveno minimálně 35 tisíc tun odpadu k dalšímu vytřídění a zpracování na severu Čech.

Pro přepravy odpadů byla využita, podobně jako již v minulosti technologie Innofreight. A pokud chcete vidět, jak vykládka probíhala, podívejte se.

Váha: 
0