Humanitární pomoc Člověka v tísni pro Ukrajinu se nově konsoliduje v LC Lovosice ČD Cargo

Logistické centrum ČD Cargo v Lovosicích nabízí dostatečnou kapacitu skladu i jedinečnou možnost nakládky železničních vozů se zbožím přímo v hale logistického centra. Návoz zboží humanitární pomoci, tedy především suché potraviny, hygienické potřeby či dětská výživa jsou českými dodavateli a partnery Člověka v tísni přiváženy průběžně. V LC Lovosice je zboží konsolidováno a následně podle požadavků Člověka v tísni nakládáno do železničních vozů.

Železniční přepravu pro Člověka v tísni do železničního překladiště Medyka na polsko-ukrajinské hranici zajišťuje ČD Cargo ve spolupráci s osobním dopravcem Regiojet. Dále je humanitární pomoc přepravována s Ukrajinskými železnicemi či kamiony. Využívány jsou velkokapacitní vagony Habbilns  s ložnou kapacitou až 60 palet zboží (odpovídající téměř dvěma kamionům), které Člověku v tísni poskytly ČD Cargo a Rail Cargo Austria.

Koordinaci projektu spolupráce se Člověkem v tísni zajišťuje ČD Cargo Logistics, dceřiná společnost ČD Cargo. Jedná se o zajištění operací v logistickém centru a přepravu vozů mezi Lovosicemi a Prahou s ČD Cargo, kde jsou vozy předávány dopravci Regiojet. „Využití LC Lovosice a vysokokapacitních vozů Habbilns umožňuje efektivní proces nakládky vlaku přímo v hale přes boční rampu. Nakládka skupiny až 10 železničních vozů, tedy kolem 550 palet, trvá kolem 3 hodin včetně nezbytných administrativních úkonů“, říká Petr Holešovský, vedoucí oddělení logistiky ČD Cargo Logistics.

Váha: 
10