Zákonem stanovené údaje pro akciové společnosti

Obchodní firma: ČD Cargo Logistics, a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00

Zástupce:

Ing. Vlasta Slavíková předsedkyně představenstva

Ing. Vít Mikolášik, člen představenstva 

Ing. Lucie Vydrářová, člen představenstva 

 

IČ: 27906931 DIČ: CZ27906931 

ČD Cargo Logistics, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11940

Výpis z obchodního rejstříku 2021
Váha: 
0