Speciální přepravy

Stejný tým našich pracovníků se zabývá i tzv. speciálními přepravami. Do těchto přeprav spadají zásilky,  na které sice není potřebné povolení na přepravu,  avšak v běžném provozu jim musí být věnována zvláštní péče. Na přepravu těchto zásilek vydává dopravce ustanovení, které zabezpečí plynulý a bezpečný provoz.

Jedná se o tyto zásilky:

 • Přeprava odpadů
 • Přeprava běžných zásilek s posunutým těžištěm, 
 • Zásilky, které svým charakterem vyžadují  zvýšené nároky na fixaci (kolová a pásová technika)
 • Přeprava kolejových vozidel schváleného typu
 • Přeprava dlouhých zásilek  

Naše služby v mimořádných a speciálních přepravách zahrnují:

 • Odborné poradenství v oblasti mimořádných a speciálních přeprav
 • Výběr nejvhodnějších dopravních prostředků a i jejich případná kombinace při využití různých druhů dopravy
 • Vypracování projektu nakládání zásilek a jejich zajištění na dopravních prostředcích
 • Vyřízení potřebných povolení
 • Obstarání dopravních prostředků – speciálních kamionů a železničních vozů z vagonových parků železničních dopravců v Evropě a od pronajímatelů železničních vozů 
 • Zajištění manipulační techniky pro nakládku a vykládku,  obstarání nakládacích a zajišťovacích pomůcek nebo výrobu plachet k zakrytí zásilky
 • Podej zásilky k přepravě včetně vyhotovení přepravních dokladů a kontroly naložení zásilky odborným pracovníkem dopravce - vozmistrem
 • Pojištění zásilky
 • V přepravách investičních celků vytváření kompletních logistických řetězců s kombinací různých dopravních oborů a skladování (Silnice x Železnice x říční doprava x námořní doprava)