Mimořádné přepravy

Náš vybraný tým odborných pracovníků, se zabývá železničními přepravami mimořádných zásilek, které se považují zejména ty zásilky a předměty,  které se svým charakterem vymykají běžné přepravě a v provozu by mohly činit potíže se zřetelem na zařízení infrastruktury nebo dopravce.

 

Lze je rozdělit do těchto skupin:

  • Zásilky, které rozměrově překračují příslušnou ložnou míru 
  • Těžké zásilky, určené i na překládku do vozů jiného rozchodu
  • Dlouhé zásilky
  • Kolejová vozidla na vlastních kolech, určená na zkoušky 
  • Pro přepravu těchto zásilek zajišťujeme komplexní servis, včetně obstarání příslušných povolení 
Váha: 
0