Přeprava sběrných zásilek LCL

Menší zásilky, pro které není potřeba celý prostor kontejneru, jsou z míst odeslání konsolidovány ve skladu a zde pak naloženy do sběrného kontejneru.

Kontejner je přepraven po železnici do rozdělovacího skladu, kde jsou LCL zásilky vyloženy a rozvezeny k příjemcům. Na základě požadavku zákazníka zajistíme také celní odbavení LCL zásilek. Přepravy obstaráváme v obou směrech (West Bound - z Číny, East Bound - do Číny).

Příklad logistického řetězce ve směru z Číny do Evropy