Další přepravy ukrajinského obilí ČD Cargo Logistics

Společnost ČD Cargo Logistics rozjela další druh přeprav ukrajinského obilí, tentokrát s využitím velkoobjemových pytlů. Ty pořídila společnost Resilient, jež je hlavním zákazníkem přeprav ukrajinských agrárních komodit zajišťovaných ČD Cargo Logistics. Loženy jsou ve standardních otevřených vozech řady Eas, v nichž jsou přepravovány z Maťovců do Itálie, kam vyjela první souprava v závěru listopadu.

Na trase do Itálie zajišťuje ČD Cargo Logistics pro Resilient také přepravy v menších jednorázových pytlích uložených v krytých vozech, s nasazením dvou ucelených souprav.

Váha: 
0