Vzorová nakládka dřeva

Pro zákazníky nakládající dřevo s určením do papírny v Hněvicích pořádá ČD Cargo, společně s firmami Innofreight a Wood & Paper, vzorové nakládky dřeva do nových vozů, resp. na vozy s využitím nástaveb Smart GigaWood.

Tato konstrukce byla nejprve využita ve Švédsku a později byla upravena i pro středoevropský profil.  Na každém článku vozu je umístěno deset párů klanic, které umožňují nakládku vlákniny o délce 2,4 –2,8 m. Řešení klanicové nástavby o největší šířce 3,14 m a stejné výšce umožňuje ložit 116 – 129 m3 plnometrů dřevní hmoty.

Jedna ze vzorových nakládek proběhla 6. září 2019 ve stanici Skalice nad Svitavou.