Přepravy hutnických výrobků z Itálie do České Republiky a Polska

Dovolujeme si Vás informovat, že ve spolupráci s výrobci ocelových výrobků v Ossopu a Udine a za účasti železničních dopravců v Itálii, Rakousku,

Česku a Polsku byl připraven způsob dodávek ocelových výrobků po železnici a v případě potřeby i v kombinaci železnice a silniční dopravy přímo k odběrateli v ČR nebo Polsku.

Reagujeme tak na omezené možnosti kamionové dopravy v současné době z Itálie.

 

Po vykládce železného šrotu v italských hutích vytěžujeme železniční vozy řady Ea  ocelovými výrobky z Itálie do ČR a Polska.

Toto zpětné vytížení železničních vozů a zapojení českého dopravce ČD Cargo na tratích v Rakousku, Česku a Polsku umožňuje nabídnout konkurenceschopné ceny za

přepravu. V případě, že příjemce nemá k dispozici svou železniční vlečku, má možnost si své zboží vyzvednout na překladišti v Ostravě nebo mu ho dodáme kamiony

až do místa určení.

 

V případě zájmu nás prosím požádejte o vypracování cenové nabídky.

 

Kontakt:

Ing. Radim Procházka

+420 602 371 559

radim.prochazka@cdcl.cz