Představitelé železnic Visegrádské čtyřky jednali v Budapešti

Nejvyšší představitelé železnic Visegrádské čtyřky se ve dnech 31. ledna – 1. února 2018 sešli v Budapešti, aby zde probrali aktuální situaci na železničním dopravním trhu a zkonzultovali problémy, které je nutné řešit. Za ČD Cargo se jednání zúčastnil předseda představenstva Ivan Bednárik a ředitelka odboru obchodu Vlasta Slavíková.

Kromě managementu správců infrastruktury a nákladních dopravců přijali pozvání na akci i zástupci mezinárodních organizací CER, CIT a CCTT. Řešila se kapacita a využití mezinárodních tranzitních koridorů, otázka jednotlivých vozových zásilek nebo problém nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a jeho dopadu na železniční dopravce.