Obchodní konference ČD Cargo

Harrachovský hotel Sklář hostil 7. listopadu 2019 další ročník obchodní konference ČD Cargo. Zahájení konference se tradičně ujal předseda představenstva Ivan Bednárik, který také přivítal vzácného hosta, ministra dopravy České republiky Vladimíra Kremlíka. Ten ve své zdravici vyzdvihl význam železniční nákladní dopravy a zmínil se také o krocích a strategii ministerstva dopravy ve vztahu k modernizaci železniční infrastruktury.

V prvním konferenčním bloku zazněly přednášky Davida Marka, hlavního ekonoma Deloitte Advisory, Tomáše Čočka, 1. náměstka ministra dopravy České republiky a zástupců SŽDC – generálního ředitele Jiřího Svobody a Miroslava Jasenčáka, náměstka pro provoz.

Druhý konferenční blok patřil ČD Cargo a jeho dvěma zástupcům. Výkonný ředitel Tomáš Tóth se zaměřil na investice a faktory, které v následujících letech budou ovlivňovat činnost naší společnosti (implementace, ETCS, tiché špalíky apod.) Vlasta Slavíková, ředitelka odboru, obchodu hovořila o obchodní strategii společnosti v roce 2020. Všechna vystoupení doprovázely zajímavé diskuze.

Letošní ročník zpestřil jak úvodní film představující skupinu ČD Cargo, tak animace s názvem „Svoje sliby plníme“ týkající se investiční činnosti společnosti. Konference se vydařila a více než 200 účastníků si z Harrachova odváží celou řadu nových informací, nových kontaktů i zážitků.