Cvičná nakládka

Ve dnech 25. – 28. května 2021 proběhla v Liberci, na nákladišti Sever, cvičná nakládka a vykládka kolové techniky Armády České republiky, konkrétně chemické jednotky dislokované v Liberci.

Výhodou liberecké rampy je skutečnost, že je zároveň čelní i boční. Další výhodou stanice Liberec je možnost otočení soupravy vlaku na trianglu přes nádraží ÚTD tak, aby byla umožněna vykládka vozidel vždy výjezdem nikoliv couváním. Podobná cvičení jsou v Liberci realizována několikrát do roka.