SECOND EURASIAN CONNECTIVITY AND INDUSTRIAL COOPERATION FORUM TRANS-EURASIAN SILK ROAD RAILWAY LAND BRIDGE

Zástupci společnosti ČD Logistics, a.s. se zúčastnili mezinárodní konference FERRMED týkající se projektu Nové hedvábné stezky, která se uskutečnila 21. a 22. 11. 2018 v bruselském konferenčním centru BEL.

Konference hostila nejrůznější instituce, sdružení a společnosti z celé Eurasie a závěry fóra byly 22. listopadu předloženy Evropskému parlamentu. Sdružení FERRMED neustále získává nové členy v rámci Eurasie. Rozvíjí kontakty s čínskými orgány a ruskými asociacemi, které podporují železniční dopravu. V současné době pracuje na výběru a rozvíjení strategických trans-eurasijských terminálů v EU, Rusku, Kazachstánu a Číně a na vytváření optimálních podmínek, které je umožní propojit.

Hlavními cíli fóra byly:

Optimalizace multimodálních dopravních toků

Snížení přepravní doby až o 50%

Snížení nákladů o 25%

Schopnost nákladních vlaků přepravovat více než 200 TEU

50% nárůst přepravní kapacity železničních linek

100% on-line sledování zásilek

Snížení hmotnosti kontejnerů o 2 tuny a tím zvýšení únosnosti

Výrazné snížení emisí skleníkových plynů

Vytvoření a konsolidace efektivnějších tras nákladních vlaků mezi strategickými trans-eurasijskými multimodálními terminály

Dosažení sociálně-ekonomické vnitřní míry návratnosti ve výši 11%

Optimalizace trans-eurasijského globálního logistického řetězce

Nárůst délky vlaku od 740 m do 1500 m

Zvýšení účinnosti a univerzálnosti intermodálních terminálů

Vylepšení kolejových vozidel, včetně koncepce nových vozů