ČD Cargo přivítalo zákazníky v Harrachově

8. listopadu 2018 se v Harrachově konal již 15. ročník obchodní konference ČD Cargo. Účast byla tento rok opravdu rekordní – pozvání přijalo 200 zástupců firem, se kterými ČD Cargo úzce spolupracuje.

Konferenci tradičně zahájil předseda představenstva ČD Cargo, pan Ivan Bednárik, zdravici pronesl i předseda dozorčí rady ČD Cargo a předseda představenstva ČD, pan Miroslav Kupec. Velký ohlas mělo již tradiční vystoupení Davida Marka, hlavního ekonoma společnosti Deloitte Advisory, který ve své prezentaci rozebral makroekonomické faktory, jež nás budou ovlivňovat v následujících letech, a to včetně automatizace a robotizace práce. Potenciál pro automatizaci je v České republice odhadován na 51 % pracovních míst. Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ, informoval o činnosti sdružení, jehož cílem je snížení finanční a administrativní náročnosti podnikání svých členů a vliv na vývoj železniční sítě.

Miroslav Jasenčák ze SŽDC seznámil přítomné se zásadními výlukovými akcemi na české železniční síti v roce 2019 a pohovořil i o způsobu řízení dopravy. Liliana Krutonog, manažerka přeprav East/Asia prezentovala možnosti přeprav po nové Hedvábné stezce. Následovalo vystoupení výkonného ředitele ČD Cargo Tomáše Tótha, který mimo jiné hovořil o obnově vozidlového parku, postupu expanze ČD Cargo na zahraniční trhy a nevynechal ani náměty na zlepšení práce se zákazníky zavedením nového dopravního modelu apod. Poté již přišla na řadu dlouho očekávaná prezentace ředitelky odboru obchodu Vlasty Slavíkové týkající se obchodní a cenové strategie ČD Cargo pro rok 2019.